25 Ιουνίου 2024 | 05:29

Η ΔΕΔΔΗΕ Κω προκηρύσσει 9 θέσεις προσωπικού - 2 θέσεις στην Κάλυμνο

Δημοσιεύτηκε 16:05 - 19/05/2020 Η ΔΕΔΔΗΕ Κω προκηρύσσει 9 θέσεις προσωπικού - 2 θέσεις  στην Κάλυμνο

Η ΔΕΔΔΗΕ  προκηρύσσει την πρόσληψη (9) εννέα ατόμων για την κάλυψη 8μηνης διάρκειας, εποχικών ή παροδικών αναγκών , της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών για την έδρα της Περιοχής ΚΩ, το ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ και τα ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΛΕΡΟΥ, ΝΙΣΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ.


Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 20/05/2020 έως και 29/05/2020.

 

Η κατανομή των θέσεων γίνεται ως εξής:


 

Πληροφορίες για τα απαραίτητα δικαιλογητικά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να δουν εδώ, ενώ το επισυνάπτονται και στο άρθρο αυτό το Παράρτημα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη εμπειρίας χειρισμού Η/Υ, καθώς και το Έντυπο Αίτησης ΣΟΧ 1/2020 που καλείται ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος να συμπληρώσει.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση