22 Απριλίου 2024 | 02:59

"Να γράψω το παιδί μου στο ολοήμερο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου;"

Δημοσιεύτηκε 22:02 - 11/05/2020 "Να γράψω το παιδί μου στο ολοήμερο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου;"

Οι εγγραφές στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας, για το σχολικό έτος 2020-2021 θα γίνουν μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr) με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής, την οποία υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες των νηπίων / προνηπίων επιλέγοντας το νηπιαγωγείο που ανήκουν, από τις 15 έως 30 Μαΐου 2020.


Στην ηλεκτρονική αίτηση οι γονείς/ κηδεμόνες έχουν την δυνατότητα να εγγράψουν τα παιδιά τους στο ολοήμερο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, πέρα από το υποχρεωτικό πρωινό. Στο ενημερωτικό έντυπο που επισυνάπτεται η προϊσταμένη του 8ου Νηπιαγωγείου πόλεως Καλύμνου, Γεωργία Παπαδοπούλου, παρουσιάζει τα οφέλη της φοίτησης των μαθητών σε αυτό το πρόγραμμα.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση