23 Ιουλίου 2024 | 14:53

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΚΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΗΔΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΡΘΕ ΟΜΩΣ ΠΟΤΕ

Δημοσιεύτηκε 20:21 - 25/01/2021 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΚΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΗΔΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΡΘΕ ΟΜΩΣ ΠΟΤΕ

Ξεκίνησε ήδη η ανάρτηση των αναθεωρημένων δασικών χαρτών σύμφωνα με την δημοσίευση στις 12 Ιανουαρίου 2021, στο «Διαύγεια» του κατά τόπους προγραμματισμού των αναρτήσεων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Η ανάρτηση των δασικών χαρτών της περιοχής αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου προβλέπεται πλέον να γίνει στις 5 Φεβρουαρίου 2021.

Εκ τούτου συνάγεται ότι η πολιτική βούληση μάλλον είναι δεδομένη: Να προχωρήσουν τα πράγματα χωρίς τις εύλογες ήδη επισημανθείσες αλλαγές στο νομικό πλαίσιο για τα εκτός ιταλικού κτηματολογίου Δωδεκάνησα, με το κράτος ουσιαστικά να δημεύει βάσει νόμου του τις πλείστες εκτός οικισμών περιουσίες των μέχρι σήμερα νόμιμων ιδιοκτητών, εφ’ όσον μάλιστα είναι γνωστό ότι για τα «μη δορυάλωτα» νησιά της Δωδεκανήσου έχουν εκδοθεί σε επίπεδο Εφετείου πλείστες όσες αποφάσεις υπέρ του ιδιόκτητου των πολιτών έναντι του Δημοσίου, αφού το τελευταίο, είναι γνωστό, ουδέν παρέλαβε από τους κατακτητές Ιταλούς, όπως και οι  τελευταίοι από τους Τούρκους.

Θεωρούμε επίσης ότι υπάρχει ζήτημα, αν όντως οι δασικοί χάρτες που εκπονήθηκαν από τους μελετητές, οι οποίοι ανέλαβαν, έγιναν επίσης σε εφαρμογή και σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία και τις ισχύουσες διατάξεις, όπως βεβαίως θα έπρεπε. Αν μάλιστα, στους συνταχθέντες χάρτες για τα νησιά της Δωδεκανήσου, όπου δεν υπάρχει ιταλικό κτηματολόγιο (όπως αυτό έγινε στην Ρόδο, Κω και σε τμήμα της Λέρου), ελήφθη υπόψη και εφαρμόστηκε κακώς το με αριθμ. 27639/2018 έγγραφο του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ή η καίρια σχετικά με τον  χαρακτηρισμό των φρυγανικών εκτάσεων τελικά ως χορτολιβαδικών.

Η τελευταία είναι προς το μέρος του πολίτη, έναντι της πρώτης που κατατάσσει ουσιαστικά τις φρυγανικές εκτάσεις υπέρ του Δημοσίου.

Για τον πολίτη τελικά θα είχε νόημα η προ της επικείμενης χρήσης των Δασικών Χαρτών για την σύνταξη του Κτηματολογίου συζήτηση επ’ αυτών, ώστε να ληφθεί υπόψη έγκαιρα η άποψη και γνώμη του Δήμου και των ενδιαφερομένων φορέων, όλων αυτών δηλαδή που προφανώς γνωρίζουν εκ του σύνεγγυς στοιχεία που δεν έχουν υπόψη τους οι εκ του μακρόθεν συντάξαντες.

Εκτός της ανωτέρω ζητούμενης αναστολής για εξέταση των δασικών χαρτών, ζητείται κύρια η συμπερίληψη και των Δωδεκανήσων στην εξαίρεση του τεκμηρίου του αρθρ. 62 του Ν. 998/79 όπως ισχύει σήμερα για άλλες περιοχές (βλ. Κυκλάδες, Χίο, Λέσβο, Κρήτη, Κύθηρα, Μάνη κτλ.), όπου το βάρος απόδειξης της κυριότητας δεν είναι υπέρ του δημοσίου αλλά υπέρ του πολίτη.

Τα ανωτέρω λοιπόν ζητούμενα θα έτειναν στην αναγνώριση, τελικά γρήγορα και χωρίς περαιτέρω δικαστικές εμπλοκές, της κυριότητας αλλά και της περαιτέρω χρησιμότητας των χορτολιβαδικών περιουσιών των πολιτών που αποτελούν τον μεγάλο εκτός οικισμών όγκο των ιδιοκτησιών και εν Καλύμνω, δημιουργώντας σαφώς ένα απολύτως κατ’ αρχήν διαφορετικό αποτέλεσμα στην εικόνα του κτηματολογικού χάρτη, εκ των πραγμάτων πλέον υπέρ των δικαίων των ιδιωτών κι όχι του Δημοσίου.

Αναλυτικά, λοιπόν θα όφειλε να προηγηθούν της ανάρτησης τα εξής:

α) Άμεση αναστολή των Δασικών χαρτών, όπως αυτοί πρόκειται να παραδοθούν από τη Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου στο Κτηματολόγιο, και διόρθωσή τους με την εξέταση και από τον Δήμο, πάντα στα πλαίσια που προβλέπονται από τον Νόμο, σ’ ότι αφορά τους χαρακτηρισμούς των εκτάσεων.

β) Τα Δωδεκάνησα να συμπεριληφθούν στις εξαιρέσεις της παρ. α εδάφιο β του άρ.62 του Ν. 998/1979 σχετικά με την μη εφαρμογή και γι’ αυτά του τεκμήριου κυριότητας του.

γ) Να ανακληθεί και να μην εφαρμοστεί για την εκπόνηση των δασικών χαρτών και στην Κάλυμνο  το με αριθμ. 27639/2018 έγγραφο του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και να ισχύσει η μεταγενέστερη απόφαση από 13/05/2019 του τότε αναπληρωτή υπουργού κ. Φάμελου.

δ) Να καταργηθεί ως εκ τούτου ή αναμορφωθεί η διάταξη της παρ.1 του αρ.5 του Π.Δ. 32/2016, ώστε, είτε να επανισχύσει, είτε να εναρμονιστεί με την προηγούμενη διάταξη του αρ.3 του Ν.998/1979 σ’ ότι αφορά τις χορτολιβαδικές εκτάσεις.

ε) Να τακτοποιηθεί το μαζικό φαινόμενο που προκύπτει από τους δασικούς χάρτες των ιδιοκτησιών μικτής μορφής, οι οποίες δεν δύνανται να μεταβιβαστούν.

στ) Να νομοθετηθεί ότι στις περιοχές των εξαιρέσεων από το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου στα δάση και τις δασικές εκτάσεις, του δεύτερου εδαφίου του άρ.62 του Ν.998/1979, η μεταγραφή ή καταχώρηση συμβολαιογραφικών πράξεων με αντικείμενο ακίνητα που έχουν εν όλω ή εν μέρει τον χαρακτήρα έκτασης των παραγράφων 5α ή 5β του αρ.3 του παραπάνω νόμου, στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου ή στα οικεία φύλλα του αρμόδιου γραφείου Κτηματογράφησης ή Κτηματολογικού Γραφείου, δεν κωλύεται ακόμη και αν δεν προσκομίζεται διοικητική πράξη ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση, με την οποία αναγνωρίζεται ότι το ακίνητο ή το τμήμα του με τον παραπάνω χαρακτήρα ανήκει σε ιδιώτη και όχι στο Δημόσιο.

Κι ενώ λοιπόν και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δήλωνε πέρσι  κατηγορηματικά, ότι εφόσον επιδειχθεί αδράνεια και περιφρόνηση επαρκούς αντιμετώπισης όλων των παραπάνω δίκαιων αιτημάτων, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους δημότες μας και των επόμενων γενεών, δεν θα υποστείλει αλλά θα εξαντλήσει οποιοδήποτε νόμιμο μέσο, ένδικο ή μη, σε οποιοδήποτε βαθμό εθνικών και ευρωπαϊκών οργάνων και δικαστηρίων, ακόμη και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μάλλον, αγαπητοί συμπατριώτες, τα πράγματα οδεύουν στα προαποφασισθέντα, με το κράτος ουσιαστικά να δημεύει βάσει νόμου του τις πλείστες εκτός οικισμών περιουσίες των μέχρι σήμερα νόμιμων ιδιοκτητών, κάτι που θα φανεί με την προσεχή ανάρτηση της 5 Φεβρουαρίου 2021 των δασικών χαρτών στην περιοχή μας.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΟΛΥΜΠΙΤΗΣ                                   

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση