22 Απριλίου 2024 | 02:41

Στην τελική ευθεία ο διαγωνισμός για την προμήθεια αξονικού τομογράφου στο Νοσοκομείο Καλύμνου

Δημοσιεύτηκε 12:37 - 11/05/2020 Στην τελική ευθεία ο διαγωνισμός για την προμήθεια αξονικού τομογράφου στο Νοσοκομείο Καλύμνου

Η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, όπως αυτή πραγματοποιήθηκε στις 28-4-2020, ενέκρινε τα αποτελέσματα αξιολόγησης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής), για την " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ << ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΙΟΥ>> - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ << ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ>> ", από πόρους ΕΣΠΑ 2014 -2020 ( Αριθμός Διακήρυξεης 57/2019 Β_Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 77556).

Οι  εγκριθείσες εταιρείες που κατέβαλαν προσφορές ήταν οι :

1. " SIEMENS HEALTHCARE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

2. "ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

3. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.

Η τακτική επιτροπή πρότεινε την αποδοχή των προσφορών και την ανάδειξη των "προσωρινών αναδόχων" του διαγωνισμού ως εξής:

 

 

 

 

Προσαρμοσμένη αναζήτηση