30 Μαρτίου 2023 | 13:47

Δύο Προσλήψεις Επιστημονικού Προσωπικού για το Επαρχείο Π.Ε. Καλύμνου για το τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας

Δημοσιεύτηκε 12:17 - 18/07/2020 Δύο Προσλήψεις Επιστημονικού Προσωπικού για το Επαρχείο Π.Ε. Καλύμνου για το τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας

Το Περιφερειακό Συμβούλιο της 17/7/2020, μετά από εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας κ. Γιασιράνη Χαρούλας ενέκρινε ομόφωνα την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου (2) ατόμων για το Τμήμα Κοιν. Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου στα πλαίσια υλοποίησης των συνοδευτικών μέτρων του Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας» .
Ειδικότητα : ΠΕ Ψυχολόγων- ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας


Διάρκεια Σύμβασης : Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι περατώσεως του φυσικού αντικειμένου . Επίσης να υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος εφόσον δίδεται η δυνατότητα από τις ισχύουσες διατάξεις .
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 22430-59630 και 22413-64410 ή 22413-64424.

 

Προσαρμοσμένη αναζήτηση