30 Μαρτίου 2023 | 14:37

LIVE η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλύμνου με 7 θέματα στο πινάκιο

Δημοσιεύτηκε 19:10 - 13/10/2020 LIVE η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλύμνου με 7 θέματα στο πινάκιο

Παρακολουθήσετε από την σελίδα μας σε livestream μετάδοση την συνεδρίαση με τα εξής θέματα:

 

1. Εξίσωση συντελεστών Φ.Π.Α. με τους αντίστοιχους των νήσων Kω και Λέρο
2. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου για το κτίριο επιβατών στον λιμένα Καλύμνου
3. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου σχετικά με το έργο της παραλιακής οδού Βουβάλη
4. Εξέταση επί του 4ου αιτήματος αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ»
5. Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού-τεχνικού προγράμματος Δήμου Καλυμνίων οικονομικού έτους 2020
6. Διαπιστωτική πράξη μεταγραφής δημοτικού ακινήτου στο Υποθηκοφυλακείο
7. Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωματικού για την παράσταση του Δήμου Καλυμνίων ως μετόχου στις Γενικές Συνελεύσεις του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου (ΦΟ.Δ.Σ.Α. Νοτίου Αιγαίου Α.Ε.) με χρονική διάρκεια, τη λήξη της παρούσας αυτοδιοικητικής θητείας (31η Δεκεμβρίου 2023

 

 

 

 

Προσαρμοσμένη αναζήτηση