23 Οκτωβρίου 2021 | 20:34

Πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ δικαιούνται τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες, ή οικογένειες που έχουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστά 80%, υπό προϋποθέσεις

Δημοσιεύτηκε 09:26 - 16/09/2020 Πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ δικαιούνται τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες, ή οικογένειες που έχουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστά 80%, υπό προϋποθέσεις

Πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ δικαιούνται τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες, ή οικογένειες που έχουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστά 80% και άνω, υπό τις προϋποθέσεις που ακολουθούν:

• Το «συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα» του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

• Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

Προσαρμοσμένη αναζήτηση