25 Ιουνίου 2024 | 05:07

Αυτά είναι τα «κόλπα» που κάνει το πληκτρολόγιό σας

Δημοσιεύτηκε 14:25 - 07/02/2020 Αυτά είναι τα «κόλπα» που κάνει το πληκτρολόγιό σας

Πώς βάζω άνω τελεία, διαλυτικά, εισαγωγικά, ερωτηματικό, τόνους, κλπ, στα κείμενα μου;

Κοιτώντας τα πληκτρολόγια στους υπολογιστές μας, αμέσως διακρίνουμε τον χαμό που γίνεται επάνω στα πλήκτρα: Γράμματα στα ελληνικά και τα αγγλικά, αριθμοί, σύμβολα, σχήματα.

Στην περίπτωση που γράφετε αγγλικά κείμενα η ζωή σας θα είναι εύκολη, αφού δεν υπάρχουν τονισμοί, δεν υπάρχουν διαλυτικά, και συνήθως όλα όσα χρειάζεστε απεικονίζονται επάνω σε κάποιο πλήκτρο. Δεν ισχύει το ίδιο και για την ελληνική γλώσσα.

Στον οδηγό αυτό χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα Microsoft Word (2016) και την ελληνική γλώσσα στο πληκτρολόγιο για να δούμε πώς μπορούμε να εισάγουμε κάποιους συγκεκριμένους χαρακτήρες που δεν είναι ορατοί με μια ματιά στο πληκτρολόγιο.

Πώς βάζω διαλυτικά (με ή χωρίς τόνο);

Διαλυτικά χωρίς τόνο (ϊ-ϋ)

Συντόμευση πληκτρολογίου: «Shift» + «;» και έπειτα Γράμμα

Μέσα στο Word, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο με το σύμβολο «;» (αυτό με το οποίο βάζετε τόνους στις λέξεις). Θα παρατηρήσετε πως τίποτα δε συνέβη, κι αυτό γιατί πρέπει να πατήσετε ένα εκ των πλήκτρων «Ι» ή «Υ» για να προστεθούν τα διαλυτικά στο γράμμα που επιθυμείτε.

Διαλυτικά με τόνο (ΐ-ΰ)

Συντόμευση πληκτρολογίου: «Shift» + «W» και έπειτα Γράμμα ή «Alt Gr» + «;» και έπειτα Γράμμα

Ο πρώτος τρόπος και πιο εύκολος κατά τη γνώμη μου, είναι κρατώντας πατημένο το πλήκτρο «Shift» και πατώντας στη συνέχεια το πλήκτρο με το γράμμα «W». Θα παρατηρήσετε πως δεν έγινε τίποτα ακόμη, κι αυτό γιατί στη συνέχεια θα πρέπει να πατήσετε ένα εκ των πλήκτρων «Ι» ή «Υ» για να προστεθούν τα διαλυτικά με τόνο στο γράμμα που επιθυμείτε.

Ο δεύτερος τρόπος είναι κρατώντας πατημένο το (δεξί) «Alt GR» και πατώντας στη συνέχεια το πλήκτρο με το σύμβολο «;» (αυτό με το οποίο βάζετε τόνους στις λέξεις). Και πάλι, όπως στον πρώτο τρόπο, θα χρειαστεί να πατήσετε ένα εκ των πλήκτρων «Ι» ή «Υ» για να προστεθούν τα διαλυτικά με τόνο στο γράμμα που επιθυμείτε.

Πώς βάζω άνω τελεία (·) στο Word;

Ο αργός τρόπος

Ο τρόπος αυτός δε χρησιμοποιεί κάποια συντόμευση πληκτρολογίου, αλλά τον παραδοσιακό τρόπο με εισαγωγή συμβόλου από το μενού του Word.

Πώς βάζω άνω τελεία στο Word;

1. Ανοίξτε το Word και κάντε κλικ στην επιλογή «Εισαγωγή» του μενού.

Πώς βάζω άνω τελεία στο Word;

2. Από το υπομενού κάντε κλικ στην επιλογή «Σύμβολο».

3. Από τις νέες επιλογές πατήστε «Περισσότερα σύμβολα…».

Πώς βάζω άνω τελεία στο Word;

4. Στο πλαίσιο που θα εμφανιστεί, αναζητήστε το σύμβολο της άνω τελείας όπως αυτό φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. Για δική σας βοήθεια, επιλέξτε στο «Υποσύνολο» την επιλογή «Ελληνικά και κοπτικά». Όταν το βρείτε και κάνετε κλικ σε αυτό, επιβεβαιώστε πως είναι το σωστό με την ένδειξη «Greek Ano Teleia» στο πεδίο «Όνομα Unicode».

5. Πατήστε «Εισαγωγή» για να προστεθεί στο έγγραφο σας.

Ο (εύκολος) γρήγορος τρόπος

Συντόμευση πληκτρολογίου: (αριστερό) «Alt» + 0903

Μέσα στο Word, κρατήστε πατημένο το αριστερό «Alt» του πληκτρολογίου με το αριστερό σας χέρι και με το δεξί χέρι πηγαίνετε στους αριθμούς στο δεξί μέρος του πληκτρολογίου (στο λεγόμενο Numpad) και πατήστε τους εξής αριθμούς με τη σειρά: 0903. Η πληκτρολόγηση των αριθμών δε θα εμφανίσει τίποτα στο έγγραφο σας, έως ότου αφήσετε το Alt για να εμφανιστεί η άνω τελεία.

Προσοχή: Φροντίστε το Numpad να είναι ενεργό μέσω του πλήκτρου Num Lock, διαφορετικά το Numpad δε λειτουργεί.

Ο (δύσκολος) γρήγορος τρόπος

Συντόμευση πληκτρολογίου: 0387 και έπειτα (αριστερό) «Alt» + «X»

Μέσα στο Word, πληκτρολογήστε πρώτα τους αριθμούς 0387 στο έγγραφο σας. Στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το αριστερό «Alt» και πατώντας το πλήκτρο «X» από πάνω του, οι αριθμοί 0387 θα μετατραπούν σε άνω τελεία.

Πώς βάζω εισαγωγικά («») στο Word;

Συντόμευση πληκτρολογίου: (δεξί) «Alt GR» + «[» ή (δεξί) «Alt GR» + «]»

Μέσα στο Word, κρατήστε πατημένο το δεξί «Alt GR» και πατήστε ένα εκ των πλήκτρων «[» ή «]» για να ανοίξετε ή να κλείσετε τα εισαγωγικά, αντίστοιχα.

Πώς βάζω ελληνικό ερωτηματικό (;) στο Word;

Συντόμευση πληκτρολογίου: «

Το πλήκτρο με το γράμμα «Q» δεν αντιστοιχεί σε κάποιο ελληνικό γράμμα, οπότε αν το πατήσετε με την διάταξη του πληκτρολογίου στα ελληνικά, θα σας εμφανίσει το ελληνικό ερωτηματικό.

Πώς βάζω αγγλικό ερωτηματικό (?) στο Word;

Συντόμευση πληκτρολογίου: (δεξί ή αριστερό) «Shift» + «?» (το πλήκτρο ίσως έχει πάνω και το σύμβολο «/»)

Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο «Shift» (βολεύει περισσότερο το δεξί) και στη συνέχεια πατώντας το πλήκτρο «?», μπορείτε είτε έχετε ελληνικά είτε αγγλικά, να προσθέσετε το αγγλικό ερωτηματικό.

Πώς βάζω τόνους σε γράμματα (ά-ί-ό-ύ-ώ-έ-ή) στο Word;

Συντόμευση πληκτρολογίου: «;» και έπειτα Γράμμα

Μέσα στο Word, πατήστε πρώτα το πλήκτρο με το σύμβολο «;» και στη συνέχεια πατήστε ένα εκ των πλήκτρων «A», «E», «I», «O», «V», «Y», «H», για να τονίσετε το γράμμα που επιθυμείτε.

Πώς βάζω άνω κάτω τελεία (:) στο Word;

Συντόμευση πληκτρολογίου: «Shift» + «Q»

Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο «Shift» και στη συνέχεια πατώντας το πλήκτρο «Q», μπορείτε κατά την ελληνική πληκτρολόγηση να προσθέσετε το σύμβολο της άνω κάτω τελείας.

Πώς βάζω αποσιωπητικά (…) στο Word;

Συντόμευση πληκτρολογίου: «Ctrl» + (αριστερό) «Alt» + «.» (τελεία)

Κρατώντας πατημένα τα πλήκτρα «Ctrl» και «αριστερό Alt» και πατώντας στη συνέχεια το πλήκτρο της τελείας, μπορείτε να εισάγετε τα αποσιωπητικά στο έγγραφο σας.

Πώς βάζω το σύμβολο για τους βαθμούς Κελσίου (°) στο Word;

Συντόμευση πληκτρολογίου: (αριστερό) «Alt» + 0176

Κρατήστε πατημένο το αριστερό «Alt» του πληκτρολογίου με το αριστερό σας χέρι και με το δεξί χέρι πηγαίνετε στους αριθμούς στο δεξί μέρος του πληκτρολογίου (στο λεγόμενο Numpad) και πατήστε τους εξής αριθμούς με τη σειρά: 0176. Η πληκτρολόγηση των αριθμών δε θα εμφανίσει τίποτα στο έγγραφο σας, έως ότου αφήσετε το Alt για να εμφανιστεί το σύμβολο των βαθμών Κελσίου.

Πώς βάζω το σύμβολο του ευρώ (€) στο Word;

Συντόμευση πληκτρολογίου (με γλώσσα στα ελληνικά): (δεξί) «Alt» + «E»

Φροντίστε να έχετε ενεργοποιημένη την ελληνική γραφή. Κρατήστε πατημένο το δεξί «Alt» και πατήστε το πλήκτρο «E» για να εμφανιστεί το σύμβολο του ευρώ.

fomo.gr

Προσαρμοσμένη αναζήτηση