24 Νοεμβρίου 2020 | 14:56

«Ηλεκτρονική εφαρμογή e-ΔΛΑ» - η ηλεκτρονική εφαρμογή e-ΔΛΑ, που αφορά στην ηλεκτρονική καταχώριση και διεκπεραίωση αιτήσεων αρμοδιότητας Λιμενικής Αστυνομία

Δημοσιεύτηκε 12:30 - 18/11/2020 «Ηλεκτρονική εφαρμογή e-ΔΛΑ»  -  η ηλεκτρονική εφαρμογή e-ΔΛΑ, που αφορά στην ηλεκτρονική καταχώριση και διεκπεραίωση αιτήσεων αρμοδιότητας Λιμενικής Αστυνομία

ΘΕΜΑ : «Ηλεκτρονική εφαρμογή e-ΔΛΑ»

1. Σας γνωρίζουμε ότι έχει τεθεί στην παραγωγική της έκδοση η ηλεκτρονική εφαρμογή e-ΔΛΑ, που αφορά στην ηλεκτρονική καταχώριση και διεκπεραίωση αιτήσεων αρμοδιότητας Λιμενικής Αστυνομίας.

Οι κατηγορίες για τις οποίες δύνανται να καταχωρούνται αιτήσεις από τους πολίτες και να διεκπεραιώνονται από τις Λιμενικές Αρχές, είναι οι ακόλουθες:

- Άδεια ναυαγοσώστη

- Δραστηριοποίηση δύτη  

- Δραστηριοποίηση Θαλάσσιου ταξί

- Δραστηριοποίηση μαθητευόμενου δύτη

- Εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής

- Εκμίσθωση μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων μικρών σκαφών

- Ίδρυση και λειτουργία καταδυτικού συνεργείου

- Καταδυτικές υπηρεσίες αναψυχής

- Σχολή εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών τ/χ σκαφών

- Σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης

 

2. Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-ΔΛΑ, ο πολίτης, αφού αυθεντικοποιηθεί (με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNET), καταχωρεί την αίτησή του και υποβάλλει τα προβλεπόμενα για αυτήν δικαιολογητικά, η δε διεκπεραίωση του αιτήματός του γίνεται πλήρως ηλεκτρονικά από τη Λιμενική Αρχή στην οποία υποβλήθηκε το αίτημα. Ο πολίτης, μετά την υποβολή της αίτησής του, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ενημερώνεται με αυτοματοποιημένα ηλεκτρονικά μηνύματα αναφορικά με τη πορεία της αίτησής του και την ανάγκη για υποβολή τυχόν επιπλέον δικαιολογητικών, πληρωμή εισφορών κ.λπ, ενώ και ο ίδιος μπορεί, ανά πάσα στιγμή, συνδεόμενος στην εφαρμογή, να δει αναλυτικό ιστορικό των ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με την αίτηση του. Αφού ελεγχθεί η πληρότητα των δικαιολογητικών και διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, η Λιμενική Αρχή διεκπεραιώνει το αίτημα και ο πολίτης λαμβάνει το αποτέλεσμα (ενδεικτικά βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων, άδεια ) σε ηλεκτρονική μορφή, ψηφιακά υπογεγραμμένη.

3. Οι πολίτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) έχουν πρόσβαση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https ://edla. hcg.gr,

είτε χωρίς σύνδεση για περιήγηση στην εφαρμογή, είτε με χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNET για αυθεντικοποίηση κι εν συνεχεία υποβολή αίτησης.

Σημειώνεται ότι, στον σύνδεσμο https://edla.hcg.gr/help/ παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με την ορθή χρήση της εφαρμογής.

 

4. Παρακαλούμε για την ευρεία ενημέρωση του κοινού.- 

Προσαρμοσμένη αναζήτηση