22 Ιουνίου 2021 | 12:59

Δελτίο τύπου νοσοκομείου για το νέο σύστημα παραγωγής ιατρικού οξυγόνου

Δημοσιεύτηκε 17:19 - 09/06/2021 Δελτίο τύπου νοσοκομείου για το νέο σύστημα παραγωγής ιατρικού οξυγόνου

 Θέμα: Εγκατάσταση νέας γεννήτριας παραγωγής ιατρικού οξυγόνου στο Γ.Ν.-Κ.Υ. Καλύμνου

Ολοκληρώθηκε μετά από συντονισμένες ενέργειες της Διοίκησης και της Τεχνικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου Καλύμνου, με την συνδρομή της 2ης ΥΠΕ και του Υπουργείου Υγείας, η εγκατάσταση νέου συστήματος παραγωγής ιατρικού οξυγόνου που θα καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες της νοσηλευτικής μας μονάδας.

Το νέο αυτό σύστημα παραγωγής ιατρικού οξυγόνου θα επικουρείται από την υφιστάμενη γεννήτρια, ενώ θα έχει την δυνατότητα πλήρωσης των φιαλών (οξυγόνου) που διαθέτει το νοσοκομείο μας.

Με τον τρόπο αυτό επιλύεται σε σημαντικό βαθμό ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα του νοσοκομείου μας ,αφού εξασφαλίζεται η αυτάρκεια σε ιατρικό οξυγόνο τόσο του θαλάμου υπερβαρικής ιατρικής, όσο και των υπολοίπων δομών αυτού, ανεξαρτήτως δυσμενών καιρικών ή επιδημιολογικών συνθηκών. 

Προσαρμοσμένη αναζήτηση