23 Οκτωβρίου 2021 | 20:41

Προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Πόλεως Καλύμνου για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας

Δημοσιεύτηκε 10:31 - 18/09/2021 Προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Πόλεως Καλύμνου για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΘΕΜΑ: «Προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Πόλεως Καλύμνου για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας».

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 141 του Ν.Δ.187/1973 (Α΄261) «Περί Κώδικος Δημόσιου Ναυτικού Δικαίου»

β) Τις διατάξεις του άρθρου 295 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Καλύμνου.

γ) Την με Αριθ. πρωτ.: 2132.15/2088/2016/20-07-2016 Αναφορά Λ/Χ Καλύμνου.

δ) Την με Ω.Π.: 051332/08-2016 Διαταγή ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΛΑ Β΄.

ε) Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Πόλεως Καλύμνου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ O Y M E

Τη λήψη προσωρινών μέτρων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά μήκος της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Καλύμνου, για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εκδηλώσεων για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.

Συγκεκριμένα:

Την 19-09-2021 και από ώρα 07:00 έως και το πέρας του εορτασμού, απαγορεύεται η στάση - στάθμευση από το ύψος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία ‘’ΜΙΚΕΛ’’ έως και το ύψος του κτιρίου του Επαρχιακού Μεγάρου και από τις δύο πλευρές του δρόμου, ενώ απαγορεύεται και η κυκλοφορία παντός είδους οχήματος από ώρα 10:55 έως και το πέρας της τελετής.

Οι παραβάτες της παρούσης Αποφάσεως ανεξάρτητα από τις ποινικές ή άλλες ευθύνες που συντρέχουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία , υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/1973 (Α΄261), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.-

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ

Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Θεόφιλος

Προσαρμοσμένη αναζήτηση