9 Δεκεμβρίου 2022 | 11:55

Αιτήσεις για εφάπαξ χρηματική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων οικογενειών πρωτοετών φοιτητών

Δημοσιεύτηκε 12:45 - 18/11/2021 Αιτήσεις για εφάπαξ χρηματική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων οικογενειών πρωτοετών φοιτητών

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η υπηρεσία μας, ενεργώντας στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος του Δήμου Καλυμνίων για την εφάπαξ χρηματική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων οικογενειών πρωτοετών φοιτητών και σύμφωνα με το περιεχόμενο της  απόφασης οικονομικής επιτροπής Δήμου Καλυμνίων με αρ. 232/16-11-2021 (ΑΔΑ: 6Ψ4ΔΩΕΞ-Π4Μ), καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμπληρώσουν τη σχετική έντυπη αίτηση και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία.

Για τον σκοπό αυτό θα υπάρχει συνεχής συνεργασία στον ισόγειο χώρο του πρώην ΚΑΠΗ από τους αρμοδίως εντεταλμένους υπάλληλους μας.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες ώρες.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα ξεκινήσει την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021.

 

 

Ο –

Αντιδήμαρχος

                     Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Καλυμνίων  

 

 

 

       Ηλίας Α. Τσέρος

 

 

Προσαρμοσμένη αναζήτηση