27 Νοεμβρίου 2021 | 16:43

Eφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε δημότες με οικονομική αδυναμία που κατά την διάρκεια του 2020 απέκτησαν παιδί

Δημοσιεύτηκε 10:53 - 19/11/2021 Eφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε δημότες με οικονομική αδυναμία που κατά την διάρκεια του 2020 απέκτησαν παιδί

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος για την εφάπαξ χρηματική ενίσχυση οικογενειών  - μόνιμοι κάτοικοι & δημότες του Δήμου Καλυμνίων - με οικονομική αδυναμία, που κατά τη διάρκεια του έτους 2020 απέκτησαν παιδί, στη σειρά τρίτο, τέταρτο, πέμπτο κ. ο. κ. (παρ. 2 του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006), καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να συμπληρώσουν τη σχετική έντυπη αίτηση και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με το περιεχόμενο της υπ’ αριθμ. 233/16-11-2021 (ΑΔΑ: 69ΠΜΩΕΞ-5Ι1) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καλυμνίων.

Για τον σκοπό αυτό θα υπάρχει συνεχής συνεργασία στον ισόγειο χώρο του πρώην ΚΑΠΗ από τους αρμοδίως εντεταλμένους υπαλλήλους μας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2243023140.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες ώρες.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα ξεκινήσει την Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 και θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021.

 

 

 

       - Ο -

   Αντιδήμαρχος

                     Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Καλυμνίων 

 

 

 

        Ηλίας Α. Τσέρος  

 

 

Προσαρμοσμένη αναζήτηση