20 Ιανουαρίου 2022 | 10:57

«Επίτροπος Περιβάλλοντος: Ευρω-πρόστιμο 1.040.000€ για ΧΥΤΥ Καλύμνου στην Ελλάδα, αντί για αξιοποίηση κονδυλίων»

Δημοσιεύτηκε 10:26 - 13/01/2022 «Επίτροπος Περιβάλλοντος: Ευρω-πρόστιμο 1.040.000€ για ΧΥΤΥ Καλύμνου στην Ελλάδα, αντί για αξιοποίηση κονδυλίων»

 

Ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης και της ομάδας του ECR, Εμμανουήλ Φράγκος Φραγκούλης, έλαβε αιχμηρή απάντηση από τον Ευρωπαίο Επίτροπο, κ. Σινκεβίτσιους σχετικά με το πρόβλημα διαχείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα. Η Κομισιόν καταλογίζει τεράστιες ευθύνες στην Ελληνική κυβέρνηση για αδιαφορία και απραξία, με επιπτώσεις τόσο στη δημόσια υγεία όσο και στην οικονομία από τα τεράστια πρόστιμα.

Ο Εμμανουήλ Φράγκος με αφορμή καταγγελίες για τον προβληματικό ΧΑΔΑ Καλύμνου, ζήτησε ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δυνατότητα ευρωπαϊκής παρέμβασης και χρηματοδότησης, με τον Επίτροπο να αποκαλύπτει την ευρωπαϊκή καταδίκη της χώρας μας, την συνεχή παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, την αδιαφορία και τα τεράστια πρόστιμα που πληρώνουν καθημερινά οι Έλληνες φορολογούμενοι, την ώρα που μένουν αναξιοποίητα κονδύλια για την κατάλληλη αντιμετώπιση του προβλήματος. Συγκεκριμένα για την Κάλυμνο, ο Επίτροπος για το Περιβάλλον, τους Ωκεανούς και την Αλιεία, Βιργκίνιους Σινκεβίτσιους τονίζει ότι είναι αδύνατον να υπολογιστεί το μέγεθος της ζημιάς για τη δημόσια υγεία και την τοπική οικονομία από τη λειτουργία του παράνομου Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ).

Ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης, με την παρέμβασή του στην ΕΕ, άνοιξε τον δρόμο για χρηματοδοτήσεις στην νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, ώστε να σταματήσουν να χάνονται τα ευρωπαϊκά κονδύλια, υποδεικνύοντας την αξιοποίηση του προγράμματος TAIEX-Περιβαλλοντική Επισκόπηση της Εφαρμογής PEER 2 PEER.

Ο κ. Φράγκος δήλωσε: «Η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων στα νησιά αποτελεί θέμα πολιτισμού, οικονομίας, τουρισμού αλλά πρωτίστως δημόσιας υγείας.»

 

* Επισυνάπτεται η απάντηση του Επιτρόπου για το Περιβάλλον, τους Ωκεανούς και την Αλιεία, Βιργκίνιους Σινκεβίτσιους και η ερώτηση του Ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης Εμμανουήλ Φράγκου.

 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004997/2021/rev.1

προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Emmanouil Fragkos (ECR)

Θέμα:          ΧΑΔΑ Καλύμνου

Μετά από καταγγελίες πολιτών και υπερδεκαετή αδράνεια για το πρόβλημα του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), ο Συνήγορος του Πολίτη διαμαρτυρήθηκε στον Δήμαρχο για την μη διακοπή λειτουργίας ΧΑΔΑ στην Κάλυμνο, επισημαίνοντας ότι:

- δεν έχουν γίνει ενέργειες για την ανακούφιση ή την αποκατάσταση του χώρου εναπόθεσης,

- ο χώρος είναι πλημμελώς περιφραγμένος και εκδηλώνονται συχνές πυρκαγιές (26 τον Σεπτέμβριο του 2021), που αντιμετωπίζονται με επιστρώσεις χώματος,

- εξαιτίας της συνεχούς επίστρωσης, του βάρους των απορριμμάτων και της απότομης κλίσης του ανάγλυφου στη θέση εναπόθεσης, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος κατάρρευσης του πρανούς, με απρόβλεπτες συνέπειες για τα διερχόμενα οχήματα,

- δεν λαμβάνεται μέριμνα για τις αποστραγγίσεις, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει με ρύπανση ο υδροφόρος ορίζοντας και η θάλασσα μέσω του ρέματος που βρίσκεται έναντι του ΧΑΔΑ.

Δυστυχώς, εκεί καταλήγουν και τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα.

Η υγεία των Καλυμνίων πρέπει να αποτελεί αδιαμφισβήτητη προτεραιότητα και ο ΧΑΔΑ μολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα και τον αέρα.

Το μέγεθος των προσόδων της Καλύμνου από τον τουρισμό προσθέτει ένα επιπλέον επιχείρημα για κινητοποίηση άνευ περαιτέρω καθυστερήσεων.

Η νησιωτικότητα αποτελεί πρόκληση για την ασφαλή και αποτελεσματική διαχείριση των σκουπιδιών.

Λαμβάνοντας υπόψη την oδηγία πλαίσιο για τα απορρίμματα, ερωτάται η Επιτροπή:

1.    Διαθέτει υπολογισμό του κόστους που η μη επίλυση του προβλήματος προκαλεί λόγω επιβολής προστίμων και επιπτώσεων στην υγεία των πολιτών και στην τοπική οικονομία;

2.    Εφόσον έχει ασχοληθεί με το θέμα ΧΑΔΑ Καλύμνου, διαθέτει προτεινόμενο σχέδιο για την αντιμετώπιση του προβλήματος;

3.    Διατίθενται ευρωπαϊκά εργαλεία και χρηματοδοτικά προγράμματα για το πρόβλημα αυτό;

 

EL

E-004997/2021

Απάντηση του κ. Sinkevičius

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(12.1.2022)

 

Η Επιτροπή έχει ήδη λάβει μέτρα για να διασφαλίσει ότι όλοι οι παράνομοι χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (μεταξύ άλλων της Καλύμνου) θα παύσουν να λειτουργούν και θα αποκατασταθούν. Κατόπιν διαδικασίας επί παραβάσει, το Δικαστήριο της ΕΕ καταδίκασε την Ελλάδα για μη εκτέλεση της αρχικής απόφασης της 6ης Οκτωβρίου 2005[1]. Το Δικαστήριο επέβαλε κατ’ αποκοπήν ποσό καθώς και ημερήσια χρηματική ποινή για όσο χρονικό διάστημα οι παράνομοι χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, οι οποίοι καλύπτονται από την απόφαση, δεν έχουν παύσει τη λειτουργία τους ούτε αποκατασταθεί.

 

Είναι αδύνατο να ποσοτικοποιηθεί το κόστος για τη δημόσια υγεία και την τοπική οικονομία από τη λειτουργία του παράνομου χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων. Όσον αφορά τα πρόστιμα, το Δικαστήριο έχει επιβάλει εξαμηνιαίο κατ’ αποκοπήν ποσό ύψους 80 000 ευρώ για κάθε παράνομο χώρο ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων ο οποίος δεν έχει παύσει να λειτουργεί ούτε αποκατασταθεί. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει καταβάλει συνολικό ποσό ύψους 1 040 000 ευρώ, δεδομένου ότι ο παράνομος χώρος ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων στην Κάλυμνο εξακολουθεί να λειτουργεί 13 εξάμηνα μετά την απόφαση.

 

Οι ελληνικές αρχές είναι υπεύθυνες όσον αφορά την ανάληψη δράσης για την επίλυση του προβλήματος. Στην Ελλάδα διατέθηκε σχεδόν 1 δισ. ευρώ για δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-20 στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ)[2]. Ωστόσο, η παύση λειτουργίας και η αποκατάσταση των παράνομων χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων δεν ήταν επιλέξιμες, καθώς η Ελλάδα θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει τη διαθέσιμη χρηματοδότηση για την προώθηση δραστηριοτήτων που βρίσκονται υψηλότερα στην ιεράρχηση των αποβλήτων και για τις υποδομές, με σκοπό ένα άρτιο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων.

 

Η Ελλάδα σχεδιάζει να διαθέσει χρηματοδοτικούς πόρους μέσω των ταμείων πολιτικής για τη συνοχή[3] όσον αφορά τη διαχείριση των χωριστά συλλεγόμενων αποβλήτων και την προώθηση της ανακύκλωσης και της ανάκτησης αποβλήτων κατά την περίοδο προγραμματισμού 2021-27. Τα σχετικά προγράμματα βρίσκονται επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση μεταξύ των ελληνικών αρχών και της Επιτροπής.

 

Οι αρχές των κρατών μελών[4] μπορούν επίσης να επωφεληθούν από το πρόγραμμα TAIEX-Περιβαλλοντική Επισκόπηση της Εφαρμογής PEER 2 PEER[5] [εργαλείο για την επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής (EIR) μέσω τεχνικής βοήθειας και ανταλλαγών πληροφοριών (TAIEX) μεταξύ ομοτίμων (Peer 2 Peer)].

 

[1] Υπόθεση C-378/13.

[2] https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_el

[3] https://ec.europa.eu/regional_policy/en/2021_2027/

[4] Συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών και τοπικών αρχών.

[5] https://ec.europa.eu/environment/eir/p2p/index_en.htm

Προσαρμοσμένη αναζήτηση